Osmanlı Devleti’ne Akıncı Bey’i olarak hizmet etmiş en önemli sülâlelerden birisi olan Malkoç oğulları, özellikle Rumeli ve Balkanlar’ın fethinde çok büyük yararlılıklar göstermişlerdir. Malkoçoğlu Akıncı ailesine mensup pek çok mezar, Balkanlar’ın muhtelif şehirlerinde mevcuttur.

Gebze ilçesinin merkezinde yer alan Malkoçoğlu Mehmet Bey Türbesi, Osmanlı Türk Mimarîsinin özelliklerini taşır. Türbenin Mehmet Bey’in babası Malkoç Bey tarafından yaptırıldığı tahmin edilmektedir. Malkoçoğlu Mehmet Bey Türbesi’nin kitabesi günümüzde mevcut değildir; ancak kitabeyi Osman Hamdi Bey’in kardeşi Halil Ethem Bey makalesinde yayımlamıştır. Yayımlanan makalede Malkoçoğlu Mehmet Bey’in ölümü 1385 olarak bu kitabede belirtildiği anlatılmaktadır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir